Politica de Confidențialitate

Politica de confidențialitate a www.stirilemedia.ro

Notă de informare

INFORMEDIA SRL, persoană juridică română, cu sediul în Ovidiu, județ Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/203/2023, cod unic de înregistrare 47491265, publicăm această Notă de informare pentru a explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

Obiectul prezentei Note de Informare

Această Notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

 • Partenerilor noştri comerciali / contractuali: furnizori, vânzători, clienți 
 • Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului
 • Utilizatorilor aplicației noastre mobile 

În situația în care nu vă încadrați în niciuna dintre categoriile mai sus enumerate, vă rugăm respectuos să contactați [email protected]  și vă vom furniza o Notă de informare corespunzătoare situaţiei dumneavoastră.

Informațiile pe care colectăm despre dumneavoastră

Vom colecta și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi (de exemplu, în situațiile în care ne furnizați informații prin intermediul formularelor de pe site, prin corespondența pe care am putea să o purtăm telefonic, prin e-mail sau în orice altă modalitate de comunicare. Totodată, aici sunt incluse și informații pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru a utiliza un site-ul, pentru a vă abona la serviciile noastre, ori când solicitați oferte de promovare etc.

Vă asigurăm că nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal ce vizează originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat. 

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (indiferent de tipul lor), din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al INFORMEDIA SRL, excepție făcând situația în care ați făcut publice (de exemplu, într-o comunicare pe un grup public sau într-un forum în care mesajele trimise de dumneavoastră au fost / sunt vizibile publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe site-ul nostru numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

Este important să știți că de fiecare dată când vizitați pagina noastră de internet, colectăm automat următoarele date:

 • date tehnice – acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa  – https://www.stirilemedia.ro/cookie-policy/
 • date despre vizita dumneavoastră –  poate include Localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de clicuri către, prin și de la site-ul nostru (inclusiv data și ora), informațiile pe care le-ați accesat sau căutat (inclusiv articolele de top citite, categoriile de top accesate, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor conținuturi sau videoclipuri), timpul mediu petrecut într-o aplicație și numărul de vizualizări, numărul mediu de articole vizualizate pe site, informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, clicurile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul Utilizatorilor și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a contacta echipa noastră.

Vor fi situații când vom obține datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, adresă, adresa de e-mail și numărul de telefon, descriere personală și fotografie, vârsta, data nașterii și sexul) de la terțe părți, precum parteneri de afaceri, subcontractanți de servicii, agenții de publicitate, furnizori de servicii de analiză, furnizori de servicii de cercetare de piață etc.

 În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrare cât mai curând posibil, dar în orice caz nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv privind categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, scopul prelucrării și temeiul juridic al acesteia.

Cum folosim datele cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării

Aspecte generale

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră; dacă trebuie să respectăm o obligație legală (situația această se aplică în relaţiile de muncă, situațiile contabile, audit, monitorizarea egalității de șanse); atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (cel mai frecvent pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese; dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane); și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Prelucrăm informațiile cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru dispozitivul pe care îl folosiți pentru a accesa pagina noastră, pentru a îmbunătăți și a administra site-ul nostru, pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare, pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru marketing specific  – crearea unui conținut personalizat care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră și, foarte important, pentru a păstra site-ul www.stirilemedia.ro în siguranță.

Vor fi situații în care vom prelucra datele cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră, iar în această situație vă vom solicita consimțământul, în mod transparent. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail [email protected]. Cu toate acestea, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

Vă rugăm să înțelegeți faptul că solicitarea datelor cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, reprezintă obligativitate din partea dumneastră. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. 

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Cel mai frecvent, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

Parteneri comerciali:

În scopul furnizării de servicii, livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor, putem prelucra datele cu caracter personal – datele de identificare, date de contact de afaceri, date bancare și codul de identificare fiscală, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de Partener comercial, sunteți parte, obligații legale care ne sunt impuse și interesul nostru legitim.

În unele cazuri, prelucrăm date cu caracter personal, cum ar fi numele și datele de contact ale angajaților sau ale contractanților Partenerilor comerciali în scopul comunicărilor legate de executarea unui anumit contract cu Partenerii comerciali. 

Dacă sunteți partener comercial, vă putem furniza comunicări despre noile noastre produse și servicii. Dacă nu mai doriți să primiți aceste informări, vă rugăm să vă exprimați intenția trimițându-ne un e-mail la adresa [email protected].

Utilizatori  / colaboratori:

Putem prelucra date cu caaracter personal (date de contact, date bancare) în scopul furnizării serviciilor și efectuării plăților în baza contractelor relevante. 

Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care Utilizatorii sunt parte sau pe o obligație legală care ne este impusă de lege.

Putem prelucra datele cu caracter personal  pentru a vă contacta numai prin e-mail, prin SMS sau prin notificări push prin intermediul aplicației mobile (după caz) cu informații despre servicii similare cu cele care au făcut obiectul unei colaborări anterioare sau unei negocieri cu dumneavoastră în vederea continuării sau îmbunătățirii colaborării, cu excepția cazului în care ați optat altfel anterior. Dacă sunteți un client nou, vă vom contacta prin mijloace electronice numai dacă avem acordul dumneavoastră prealabil. 

Dacă nu doriți să folosim datele dumneavoastră în acest scop, bifați caseta corespunzătoare din formularul prin care colectăm datele dumneavoastră formularul de înregistrare. Dacă ați instalat aplicația mobilă și doriți să nu mai primiți notificări push, puteți schimba setările pe dispozitivul mobil sau prin aplicația mobilă.

Nu vom distribui datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

Putem să folosim datele cu caracter personal pentru pentru a vă permite să participați la caracteristicile interactive ale serviciului nostrum, pentru a măsura, a evalua sau a înțelege eficacitatea publicității pe care o oferim pentru site-ul nostru și pentru a ne ajuta să concepem un conținut publicitar relevant.

Utilizatori ai aplicației mobile:

Este posibil să colectăm și să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (date de identificare, date de contact, informații privind cardurile de debit sau de credit, date privind localizarea geografică) atunci când:

 • vă înregistrați pentru a utiliza aplicația (inclusiv încercări gratuite) și ne furnizați în acest sens informații despre dumneavoastră;
 • furnizați un comentariu, o evaluare sau altă postare utilizând aplicația;
 • interacționați cu noi utilizând aplicația;
 • interacționați cu noi prin alte mijloace (telefon, fax, SMS, e-mail, comunicare socială sau postări în legătură cu aplicația mobile).

Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care Utilizatorii aplicației sunt parte prin înregistrarea în astfel de Aplicații Mobile, interesele noastre legitime de a verifica datele contului de utilizator pentru serviciile furnizate pe teritoriul în care aveți reședința și pentru detectarea și prevenirea fraudelor, o obligație legală care ne-a fost impusă.

În ce mod și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.

În cadrul INFORMEDIA SRL, doar un număr limitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentele de Comercial, Contabilitate, Juridic, Producție, Știri și IT au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal. Acești membri sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Personalul încadrat în departamentele mai sus enumerate au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai la instrucțiunile conducerii și, dacă este necesar, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, inclusiv:

 • furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;
 • parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră;
 • agenții de publicitate și rețelele de publicitate care solicită informațiile dumneavoastră pentru a selecta și a difuza anunțuri publicitare relevante pentru dumneavoastră. Noi nu divulgăm agențiilor de publicitate informații despre persoane care pot fi identificate, dar le vom furniza informații agregate despre utilizatorii noștri (de exemplu, putem informa că 230 de bărbați/femei cu vârsta sub 25 de ani au dat click pe bannerol web). De asemenea, putem utiliza astfel de informații agregate pentru a ajuta agențiile de publicitate să ajungă la tipul de public pe care îl vizează sau a respecta dorințele agențiilor de publicitate prin afișarea mesajelor lor publicitare publicului vizat;
 • furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea site-ului nostru.

Totodată, dacă este necesar, date cu caracter personal pot fi communicate unor consultanți externi (avocați, contabili, auditori).

INFORMEDIA SRL va efectua constant o evaluare a colaborării cu terțe părți, diverși furnizori de servicii, cărora le va impune să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor INFORMEDIA SRL. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către INFORMEDIA SRL, cu condiția ca subcontractantul să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transferurile în străinătate

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană („UE”) și în Spațiul Economic European („SEE”). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip Cookie (de exemplu, prin Google Double Click for Publishers) vor servi, în general, traficului dintr-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în SEE și pot fi transferate în afara SEE. Pentru mai multe informații, consultați Politica privind fișierele de tip cookie https://www.stirilemedia.ro/cookie-policy/

În plus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate și stocate într-o locație din afara UE și SEE. Când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate din propria țară în altă țară, legile și regulile care protejează datele dumneavoastră cu caracter personal din țara către care sunt transferate informațiile dumneavoastră pot fi diferite (sau pot oferi o protecție mai redusă) față de cele din țara în care lucrați.

Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând:

 • o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație; 
 • o certificare „scut de confidențialitate”; 
 • reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;
 • un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE; 
 • un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; 
 • clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.

Ne puteți contacta pentru a afla mai multe despre măsurile de protecție pe care le-am instituit înainte de aceste transferuri.

Drepturile pe care le aveți

Aveți dreptul de a ne solicita să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le corectăm.

În anumite situații, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau să ne cereți să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități. 

Totodată, aveți dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră. 

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece avem un interes legitim în a proceda astfel (după cum s-a explicat mai sus), aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune acestei prelucrări. 

De asemenea, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe. 

Rețineți faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal; de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. 

Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră. 

În mod cert nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră. 

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați prin intermediul persoanelor de contact menționate mai jos. 

Aveți dreptul de a depune o reclamație la autorităților de supraveghere privind protecția datelor. Puteți depune reclamația în Statul Membru în care locuiți, în care lucrați sau în care a avut loc presupusa încălcare a legii privind protecția datelor.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, în conformitate cu Politica noastră privind Păstrarea Datelor, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Notă de informare și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane). 

În situația în care sunteți un partener comercial, vom păstra datele cu caracter personal pe durata exercitării relației contractuale cu dumneavoastră. În cazul în care avem o relație comercială continua, vom păstra aceste date până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor. 

În cazul utilizatorilor aplicației, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada în care aplicația mobilă este descărcată sau perioada indicată de legislația relevantă, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor.

 Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa [email protected]. Vă rugăm să aveţi în vedere că putem prelucra oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal devenite anonime fără a vă anunța în prealabil.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În aceste situații, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Securitatea datelor

Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele noastre și pe servere găzduite de terțe părți. Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate cu rolul de a proteja datele dumneavostră cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. 

Toate tranzacțiile de plată vor fi criptate.

Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (parole), dacă este cazul, pentru a utiliza site-ul nostru. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe site-ul nostru; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc. 

După ce primim datele dumneavoastră, vă asigurăm că folosim proceduri stricte de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

Confidenţialitatea datelor minorilor

INFORMEDIA nu colectează cu bună știință pe site date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că unul dintre copiii săi a furnizat INFORMEDIA SRL datele lui cu caracter personal, acesta trebuie să ne informeze fără întârziere. În cazul în care Compania descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, INFORMEDIA SRL va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către companie a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

Fișierele de tip Cookie și widgeturi de comunicare socială

Site-ul nostru utilizează fișiere de tip Cookie. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când navigați pagina noastră și ne permite să ne îmbunătățim pagina web. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe site sau prin setările din browserul dumneavoastră. Pentru informații detaliate despre fișierel de tip Cookie pe care le folosim, cât timp le folosim și despre scopurile pentru care le folosim, consultați Politica noastră privind fișierele de tip cookie https://www.stirilemedia.ro/cookie-policy/

www.stirilemedia.ro poate include funcții de comunicare socială, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn sau Youtube. Aceste funcții pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP, website-urile pe care le vizitați și pot seta un fișier de tip cookie pentru a îi permite să funcționeze corect.

 Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de nota de informare/politica privind confidențialitatea a companiei care le furnizează (consultați secțiunea privind drepturile dumneavoastră de mai sus).

Linkuri către alte website-uri

www.stirilemedia.ro poate furniza linkuri către website-uri pe care Compania nu le controlează. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. 

Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor companii. Compania noastră nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, puteți contacta Responsabilul privind Confidențialitatea al INFORMEDIA SRL la adresa [email protected].

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială sau informații legate de cazierul penal atunci când ne contactați.

***

Ultima actualizare: 23 august 2023. În orice moment putem actualiza această Notă de informare, urmând a notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul nostru. 

În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăm această Notă de informare în mod substanțial.

Vă rugăm să consultați această Notă de informare periodic pentru orice modificări.